Ευχές Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας & Κοιν.Μέριμνας Κ. Μπακομήτρου