Δελτίο Τύπου: Τίμησε με αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και ήθος τον Ανώτατο Πολιτειακό Θεσμό