Ορθή Επανάληψη-Δελτίο Τύπου: Με βάση τον από 03-09-2020 Χάρτη Πρόβλεψης Κίνδυνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. (κατηγορία κινδύνου 4) που ισχύει για την Παρασκευή 04/09/2020, για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (03-09-2019) -ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-1

Σχολιάστε