Δελτίο Τύπου με βάση τον από 24-08-2019 Χάρτη Πρόβλεψης Κίνδυνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. (κατηγορία κινδύνου 4) που ισχύει για τη Δευτέρα 26/08/2019, για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ(24-08-2019) -ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Σχολιάστε