Διάκεια 2019_Τελετή Έναρξης Λειτουργίας του Νέου Μουσείου Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας