Δελτίο Τύπου της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων