Δελτίο Τύπου:Πολύ Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Παρασκευή 28.07.2023 στην Π.Ε. Ευβοίας