Δελτίο Τύπου: Υπογραφή σύμβασης-Αρδευτικό- Αναδασμός Ορχομενού Π.Ε.Βοιωτίας