Δελτίο Τύπου: Τακτική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στην πόλη των Θηβών