Δελτίο Τύπου: Συνεργασία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την Ελληνική MENSA