Δελτίο Τύπου: Στρατηγική συμμαχία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Ινστιτούτου P.A.D.A. για την προστασία των νέων από τις εξαρτήσεις