Δελτίο Τύπου: Στρατηγικές επιλογές και νέες δράσεις για τη Στερεά Ελλάδα