Δελτίο τύπου: ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ 100€ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΑΡΧΗ…ΖΩ!»