Δελτίο Τύπου: Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την αδειοδότηση αιολικών πάρκων

 

 

Ψήφισμα_Αιολογικά_Πάρκα