Δελτίο Τύπου: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 1.1 Μονιμη Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων, 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» και 2.3 «Μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων» του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο

Σχολιάστε