Δελτίο Τύπου: Προγραμματική σύμβαση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ΤΟΕΒ Μεξιατών