Δελτίο Τύπου: Πραγματοποίηση Δράσης Προγράμματος Προώθησης προϊόντων, ΠΟΠ και ΠΓΕ, από 8-11 Νοεμβρίου 2022