Δελτίο Τύπου: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Τρίτη 09.08.2022 στην Π.Ε.Εύβοιας