Δελτίο Τύπου: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Τετάρτη 22.07.2020 για τον Νομό Εύβοιας