Δελτίο Τύπου: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Σάββατο 30.07.2022 στην Π.Ε.Εύβοιας