ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Παρασκευή 04.09.2020

Δ.Τ._ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ_03092020