Δελτίο Τύπου: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία κινδυνου 4) για αύριο Δευτέρα 17.07.2023 στην Π.Ε. Ευβοίας