Δελτίο Τύπου Περιφέρειας Στερέας Ελλάδας: Με πολλά έργα και δράσεις η τελευταία τακτική συνεδρίαση πριν τις Περιφερειακές Εκλογές