Δελτίο Τύπου – Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας: Εγκρίθηκαν νέα έργα και δράσεις για το 2023

ΔΤ06ΔΕΚ22ΠΕΡΣΥΜΒ