Δελτίο Τύπου: Παρουσίαση Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας