Δελτίο Τύπου: Παλιγγενεσία-Το Κεντρικό δρώμενο της Περιφέρειας Στερεάς