Δελτίο Τύπου Π.Ε.Βοιωτίας : Ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία