Δελτίο Τύπου Π.Ε. Βοιωτίας: Ενημέρωση με βάση τον από 28-07-2019 Χάρτη Πρόβλεψης Κίνδυνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. (κατηγορία κινδύνου 4) που ισχύει για τη Δευτέρα 29/07/2019, για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ(28-07-2019) -ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-4

Σχολιάστε