Δελτίο Τύπου Π.Ε.Βοιωτίας: Εκτίμηση Ζημιών από τη φωτιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας