Δελτίο Τύπου Π.Ε.Ευβοίας : Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΣΟΠΠ_22112019-1