Δελτίο Τύπου Π.Ε.Ευβοίας: Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας ΤΕΒΑ/FEAD 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΕΒΑ-FEAD

Σχολιάστε