Δελτίο Τύπου Π.Ε.Ευβοίας: Σε κατάσταση συναγερμού για τον κίνδυνο πυρκαγιάς στις 10/8 η Εύβοια (κατ. κινδύνου 5)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΚΙΝΔΥΝΟΣ_ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ_09082019-1