Δελτίο Τύπου: Νέες χρηματοδοτήσεις μέσω της Αναπτυξιακής Φωκικής και του Οργανισμού Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Ο.Α.Σ.Ε.)

ΔΤ Leader_Φωκίδας_ΟΑΣΕ-1