Δελτίο Τύπου: Νέα Κοινωνική δράση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας