Δελτίο Τύπου: Μουσείο Θήβας-Η προβολή του στην Αθήνα