Δελτίο Τύπου Π.Ε.Βοιωτίας :Mε βάση τον από 12-09-2019 Χάρτη Πρόβλεψης Κίνδυνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. (κατηγορία κινδύνου 4) που ισχύει για την Παρασκευή 13/09/2019, για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας