Δελτίο Τύπου: Καθαρισμός ρεμάτων Σκίτσας και Υλαίθου

Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Φωκίδος