Δελτίο Τύπου: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποιεί πρόγραμμα κατάρτισης γυναικών στην επιχειρηματικότητα