Δελτίο Τύπου: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποιεί έργο οδικού ηλεκτροφωτισμού στην Π.Ε. Φωκίδας

 

 

 

 

 

 

 

ΔΤ30ΔΕΚ21