Δελτίο Τύπου Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας: Περιφερειακό Συμβούλιο 06-12-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 6-12-2022 (1)-1