Δελτίο Τύπου // Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού – Πολιτισμού: PRESSTRIP ΙΣΠΑΝΙΑ

Σε συνέχεια του τηλεοπτικού ταξιδιού που συνδιοργάνωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, με την Υπηρεσία ΕΟΤ Ισπανίας από 14 έως 17 Ιανουαρίου,  προβληθήκαν και τα τρία επεισόδια της τηλεοπτικής εκπομπής «Aquí laTierra» που προέβαλαν τη ξεχωριστή́ γαστρονομική́ παράδοση του νησιού́ της Εύβοιας, σημειώνοντας πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία σε επίπεδο θεαματικότητας, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις, επιτυγχάνοντας παράλληλα και τον στόχο της εν λόγω συνεργασίας, σύμφωνα με τον  επίσημο «απολογισμό» της ως άνω εκπομπής.

Άξιο αναφοράς, ότι η εκπομπή́ αυτή́ προβάλλεται στο κανάλι 1 της Ισπανικής  Κρατικής τηλεόρασης ανελλιπώς από́ το 2014. Μεταδίδεται από́ τη Δευτέρα έως την Παρασκευή́ σε ώρες υψηλής τηλεθέασης, από́ τις 20:00 έως τις 21:00 και τις Κυριακές από́ τις 20:30 έως τις 21:00. Τα ρεπορτάζ που φιλοξενεί́ είναι διάρκειας 3 λεπτών και καλύπτουν παραδοσιακές καλλιέργειες, τυπικά́ τοπικά́ προϊόντα και γαστρονομικές προτάσεις από́ όλο τον κόσμο.

Και τα τρία ρεπορτάζ που αφορούσαν στην Εύβοια και συγκεκριμένα την Χαλκίδα, την Νέα Αρτάκη και το Μονόδρι του Δήμου Κύμης Αλιβερίου,  σημείωσαν μεγάλη επιτυχία, καταγράφοντας υψηλότατα νούμερα τηλεθέασης, τόσο σε σχέση με τα υπόλοιπα προγράμματα όλων των τηλεοπτικών  καναλιών (κρατικών και ιδιωτικών) όσο και μεταξύ́ των διαφορετικών θέματών που φιλοξένησε η εκπομπή́ τις αντίστοιχες ημέρες μετάδοσης τους.

Συγκεκριμένα, στις 29/04 προβλήθηκε το ρεπορτάζ που γυρίστηκε στη Νέα Αρτάκη και παρουσίασε παραδοσιακά́ γλυκά́ που ετοίμασαν οι γυναίκες του Συλλόγου Απανταχού́ Αρτακηνών-Καζυκηνών (hnps://www.rtve.es/play/videos/aqui-la-werra/29-04-24/16082382/). Το πρόγραμμα κατέγραψε μερίδιο αγοράς 11,2% και το παρακολούθησαν 1.100.000 τηλεθεατές. Αξίζει να σημειωθεί́ ότι εντός της εκπομπής, την μεγαλύτερη τηλεθέαση κατέγραψε το ρεπορτάζ από́ τη Νέα Αρτάκη ανεβάζοντας την τηλεθέαση στο 12,4% και τους τηλεθεατές σε 1.300.000 Ισπανούς.

Στις 05/05 προβλήθηκε το ρεπορτάζ που γυρίστηκε στη Χαλκίδα και εξήρε τα ψάρια και τα οστρακοειδή́ της περιοχής (hnps://www.rtve.es/play/videos/aqui-la-werra/03-05-24/16088579/). Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν τόσο στην ιχθυόσκαλα όσο και σε διάσημο εστιατόριο της πόλης, όπου και ο σεφ του εστιατορίου ετοίμασε για το ισπανικό́ κοινό́ τρεις ξεχωριστές συνταγές. Η εκπομπή́ κατέγραψε μερίδιο τηλεθέασης 9,9% ενώ́ το ρεπορτάζ για τη Χαλκίδα παρακολούθησαν περίπου 1.000.000 Ισπανοί́ ανεβάζοντας τον μέσο ορό τηλεθέασης κατά́ τη διάρκεια του εν λόγω ρεπορτάζ στο 10%.

Τέλος, στις 06/05 προβλήθηκε το ρεπορτάζ που ήταν αφιερωμένο στα σύκα Κύμης, προϊόν Π.Ο.Π. του νησιού́ (hnps://www.rtve.es/play/videos/aqui-la-werra/06-05-24/16091593/). Το τηλεοπτικό́ συνεργείο επισκέφθηκε βιολογικό́ αγρόκτημα στην περιοχή́ του Μονοδρίου και κατέγραψε εικόνες από́ τα κτήματα με τις συκιές αλλά́ και την παρασκευή́ μιας παραδοσιακής συνταγής με σύκα. Η εκπομπή́ σημείωσε μερίδιο τηλεθέασης 10,8% και την παρακολούθησαν 1.076.000 τηλεθεατές ενώ́ το ρεπορτάζ για την Εύβοια ανέβασε την τηλεθέαση στο 11,3% και οι τηλεθεατές έφτασαν τους 1.131.000.

Η επιτυχία της προβολής της εκπομπής είναι ακόμα μεγαλύτερη αν ληφθεί́ υπόψη ότι δυο εκ των τριών επεισοδίων προβληθήκαν εν τω μέσω της μεγαλύτερης αργίας στην Ισπανία, κατά́ τη διάρκεια της οποίας υπήρξε πρωτοφανής έξοδος των κάτοικων από τα μεγάλα αστικά́ κέντρα. Ωστόσο, η εκπομπή́ «Aquí laTierra» είναι ιδιαιτέρα δημοφιλής και έχει φανατικό́ κοινό́. Το γεγονός αυτό́ αποδεικνύεται εξάλλου από́ τη θέση που καταλαμβάνει το πρόγραμμα μεταξύ́ των τηλεοπτικών προγραμμάτων όλων των καναλιών. Να τονιστεί,  ότι ακόμα και στην συγκεκριμένη περίπτωση, δύο εκ των τριών επεισοδίων που προέβαλαν την Εύβοια, κατατάχθηκαν το μεν ένα στη 1η δεκάδα και το δεύτερο στην 1η δεκαπεντάδα των προγραμμάτων με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στην ισπανική́ τηλεόραση, γεγονός που επιβεβαιώνει την μεγάλη επιτυχία της εν λόγω δράσης.

 

Συνημμένα αρχεία: