Δελτίο Τύπου: Γνωστοποίηση δημοσίευσης πρόσκλησης για την Υποβολή αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια του Μέτρου: 1.3 Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων, του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013»

    Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου

Σχολιάστε