Δελτίο Τύπου Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για τη πρόληψη από το κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς από αγροτικές δραστηριότητες