ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ // Φάνης Σπανός: «Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έργων βιώσιμης αστικής και πολιτισμικής ανάπτυξης»