Δελτίο Τύπου : Ετήσια Γενική Συνέλευση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Στερεάς Ελλάδας