Δελτίο Τύπου: Έργο αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Θηβαίων