Δελτίο Τύπου: Επιστολή Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου για την επιτάχυνση εμβολιασμών

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ-1