Δελτίο Τύπου: Επίσκεψη του νέου Συντονιστή Π.Υ της Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας και του νέου Διοικητή Περ/κής Δ/νσης Πυροσβεστικών Υπηρ/σιών Στερεάς Ελλάδας