Δελτίο Τύπου: Επιχορηγούνται 35 μικρές επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας για να υλοποιήσουν επενδύσεις ύψους 30.764.838 €

ΔΤ04ΑΥΓ22

 

 

pinakas35