Δελτίο Τύπου: Επιχορήγηση 26 επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων ύψους 20.271.288 €